antyczny


antyczny
antyczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, antycznyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'należący do odległej przeszłości, przede wszystkim do stylu, kultury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Architektura antyczna. Poezja antyczna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zrobiony w stylu z wcześniejszych epok; zabytkowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Antyczna kanapa. Antyczny zegar. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'niemodny, staromodny, przestarzały': {{/stl_7}}{{stl_10}}Antyczna suknia. Antyczny kapelusz. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • antyczny — antycznyni 1. «odnoszący się do starożytnej Grecji i Rzymu, ich kultury i sztuki, pochodzący z tego okresu» Epoka antyczna, świat antyczny. Literatura, rzeźba antyczna. Poeta antyczny. ∆ Purpura antyczna «barwnik używany w starożytności,… …   Słownik języka polskiego

  • Хаос — (Chaos, τὸ Χάος). Зияющее, неизмеримое мировое пространство, первоначальный источник всякой жизни в мире. Позднейшие философы стали называть Хаосом беспорядочную массу, из которой образовался мир. Из Хаоса произошли Гея (Земля), Тартар и Эрот;… …   Энциклопедия мифологии

  • chronograf — m IV, D. u, Ms. chronograffie; lm M. y 1. «przyrząd samopiszący do rejestrowania w sposób ciągły przebiegu zjawisk lub procesów w czasie, używany w astronomii, fizyce, meteorologii i in.» 2. hist. «antyczny lub średniowieczny zabytek… …   Słownik języka polskiego

  • ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ — Древнегреч. мифология как совокупность сказаний древних греков о богах, демонах и героях представляла попытку первобытного человека осмыслить окружающую действительность и являлась обобщенным перенесением родовых отношений на природу и общество.… …   Советская историческая энциклопедия

  • МИФОЛОГИЯ — (от греч. mythos предание, сказание и logos слово, понятие, учение) способ осмысления мира на ранних стадиях человеческой истории, фантастические повествования о его сотворении, о деяниях богов и героев. В М. Космос предстает как единое целое,… …   Философская энциклопедия

  • ХАОС — (греч. chaos) в греч. мифологии зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, из которой произошло все существующее; совершенно бесформенное, беспорядочное, неопределенное состояние вещей; в греч. космологии то первобытное состояние, из которого… …   Философская энциклопедия

  • ЛОСЕВ — Алексей Федорович (род. 23 сект. 1893, Новочеркасск – ум. 24 мая 1988, Москва) – рус. философ и филолог. Окончил классическую гимназию и Московский ун т, посещал Религиозно философское общество памяти Вл. Соловьева, где познакомился с крупнейшими …   Философская энциклопедия

  • arabeska — ż III, CMs. arabeskasce; lm D. arabeskasek 1. szt. «antyczny ornament z przeplatających się, stylizowanych gałązek, łodyg roślinnych; szerzej: każdy delikatny ornament o zawiłym układzie abstrakcyjnych linii lub pędów roślin» 2. muz. «krótki… …   Słownik języka polskiego

  • dramat — m IV, D. u, Ms. dramatacie, lm M. y 1. «jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej; utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów bezpośrednio w działaniu i dialogu, przeznaczony w… …   Słownik języka polskiego

  • klasyczny — 1. «odnoszący się do starożytnej kultury greckiej (zwłaszcza okresu od V do IV w. p.n.e.) i rzymskiej (zwłaszcza od I w. p.n.e. do I w. n.e.); antyczny» Mitologia klasyczna. ∆ Filologia klasyczna «zespół dyscyplin obejmujących studia nad kulturą… …   Słownik języka polskiego